Hair Clinic Advisor

Opis projektu

Jest to aplikacja stworzona w oparciu o Laravel oraz VUE. Frontend strony napisany w frameworku Vue komunikuje się z aplikacją PHPową opartą o framework Laravel. Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągnęliśmy to, że strona działa praktycznie bez przeładowania, a także w czasie rzeczywistym.

realizacja aplikacja webowa

Strona internetowa

realizacja aplikacja webowa
realizacja aplikacja webowa
realizacja aplikacja webowa