Hair Clinic Advisor

Project description

Jest to aplikacja stworzona w oparciu o Laravel oraz VUE. Frontend strony napisany w frameworku Vue komunikuje się z aplikacją PHPową opartą o framework Laravel. Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągnęliśmy to, że strona działa praktycznie bez przeładowania, a także w czasie rzeczywistym. It is an application based on Laravel and VUE. Frontend of the page written in Vue framework communicates with the PHP application based on the Laravel framework. Thanks to this solution, we have achieved a website working practically without reloading, and also in real time.

web app implementation

Website

web app implementation
web app implementation
web app implementation